ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Intellectueel eigendom

IMA BENELUX is eigenaar van de rechten met betrekking tot de logo's, merken en onderscheidende kenmerken en/of heeft de toestemming deze gebruiken.
Het is verboden om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, tenzij dit specifiek werd toegestaan door IMA BENELUX.
De schending van een van de auteursrechten van IMA BENELUX vormt een valsheidsdelict.

Hyperlinks en websites van derden

IMA BENELUX biedt links naar externe websites, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.
Elke link vanaf een externe website naar www.ima.eu moet vooraf door IMA BENELUX goedgekeurd worden

Vrijstelling van aansprakelijkheid

De informatie wordt louter informatief gegeven. IMA BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot het gebruik van die informatie.
De vermelde bijstandsgaranties worden als voorbeeld gegeven. De implementatie ervan gebeurt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in elk contract.
Zo zijn ook de foto’s en illustraties op de site slechts voorbeelden van door IMA BENELUX gebruikte middelen.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen malware die op het internet circuleert.