Accueil > Over de groep > Mvo-aanpak IMA Groep

Mvo-aanpak.

Mvo-aanpak.

onze mvo-aanpak

Een vrijwillig en strategisch engagement

De IMA Groep kiest resoluut voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) om goede sociale, maatschappelijke, ecologische en economische praktijken in de hele groep toe te passen, als pijlers van duurzame ontwikkeling en op basis van de waarden van de sociale economie waaruit de groep is ontstaan. Om haar aanpak te structureren en alle gebieden van mvo te bestrijken, baseert de groep zich op de internationale norm ISO 26000 in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

glimlachende medewerkster

Onze prioriteiten voor een verantwoorde ontwikkeling

Onze prioriteiten voor een verantwoorde ontwikkeling
• Door in ons jaarverslag een extra-financiële prestatieverklaring te publiceren.
• Door te investeren volgens de principes van duurzame ontwikkeling.
• Door de beoordeling van broeikasgasemissies uit te voeren.
Innoveren en verantwoorde producten en diensten ontwikkelen
• Om te voldoen aan de verwachtingen en behoeften van aandeelhouders, klanten en begunstigden.
• Om oplossingen voor hulpverlening te bieden, van noodhulp tot dagelijkse begeleiding, die voor iedereen toegankelijk zijn en aan elke situatie zijn aangepast.
Bijdragen aan lokale ontwikkeling en onze territoriale verankering versterken
• Om bij te dragen tot de economische ontwikkeling van de regio's en integratie door tewerkstelling.
• Door onze partnerschappen te versterken op cultureel, sociaal, humanitair en pedagogisch gebied en gekoppeld aan onze businesslines.

Concrete acties in vier deelgebieden …

Sociaal: een menselijke en kwalificerende onderneming

Akkoorden en maatregelen ter bevordering van diversiteit, verscheidenheid en integratie:
beleid voor mensen met een beperking, gelijke behandeling, diversiteit, aanwerving op basis van vaardigheden ...

Ondersteuning voor beroepsopleidingen:
plaats voor stagiairs en werkzoekenden om werkervaring op te doen; ruimte voor professionaliseringscontracten.

Acties voor welzijn op het werk:
levenskwaliteit op het werk, sociale bescherming en gezondheid, verantwoordelijke managementpraktijken …

Werkgelegenheidsdynamiek:
ontwikkeling van mobiliteitszones, paritaire opleidingscommissie, competentiemanagement en begeleiding bij de transformatie van de businesslines.


Resultaat gendergelijkheidsindex* 2021 voor IMA GIE: 75 / 100
Resultaten van de vijf indicatoren die samen deze index voor 2021 vormen:
• 40 / 40 (loonkloof)
• 10 / 20 (verschil in het tempo van de inividuele loonstijgingen)
• 10 / 15 (verschil in het tempo van promoties)
• 15 / 15 (percentage werknemers dat bij terugkeer uit zwangerschapsverlof een loonsverhoging heeft gekregen)
• 0 / 10 (aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht bij de 10 hoogste lonen)

* De verplichting om deze index te berekenen en te publiceren vloeit voort uit wet nr. 2018-771 van 5 september 2018 betreffende de vrijheid om de eigen professionele toekomst te kiezen (artikelen L. 1142-8, D. 1142-2 en -3 van het Arbeidswetboek). Deze index op basis van vijf indicatoren berekent de loonkloof tussen vrouwen en mannen, en geeft een score op 100. Als de score minder dan 75 punten bedraagt, moeten corrigerende maatregelen worden genomen.

Maatschappelijk: versterking van onze territoriale verankering en van onze rol als economische speler

Ondersteuning van de economische ontwikkeling van de regio's en van de werkgelegenheid:
activiteiten behouden en ontwikkelen in de regio's, voorrang geven aan plaatselijke leveranciers en onderaannemers, geen banen delokaliseren buiten Frankrijk (met inbegrip van bijstandsplatformen), hulp bieden bij de oprichting, ontwikkeling en overname van bedrijven ...

maatwerkbedrijven inschakelen en initiatieven voor integratie door werk ondersteunen

Ontwikkeling van institutionele partnerschappen:
Franse Rode Kruis, instellingen voor hoger onderwijs, Fédération Crésus …

Betrokkenheid van IMA bij de lokale overheden:
voor projecten inzake duurzame ontwikkeling, ook culturele en pedagogische projecten

Bijdrage tot de uitstraling van de regio:
met culturele en sportieve partnerschappen, steun aan plaatselijke humanitaire verenigingen en goede doelen.

Milieu: energie-efficiëntie en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

Beheersing van het energieverbruik:
gebouwen die voldoen aan lage-energienormen, optimalisatie van verwarmings- en airconditioningstoestellen, IT-apparatuur, verlichting, aankoop van groene stroom, elektrisch wagenpark …

Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen:
selectief sorteren, methanisatie van bioafval, plan voor papierbeheer, waterbesparende toestellen …

Betrokkenheid van IMA bij de lokale overheden:
voor projecten inzake duurzame ontwikkeling, ook culturele en pedagogische projecten

Opmaak van de koolstofbalans

Werknemers bewust maken en aanzetten tot milieubewuste acties

Economisch: voldoen aan de verwachtingen van aandeelhouders, klanten en begunstigden

Aanbod van ecologische en maatschappelijk verantwoorde producten en diensten

Beleid om duurzame en evenwichtige relaties met leveranciers en dienstverleners te bevorderen

Verantwoorde handels- en marketingpraktijken:
toezicht op en analyse van de behoeften en de maatschappelijke context, prudentiële werkingsregels, verantwoorde contractuele en tariefpraktijken …

Strategische partnerschappen om in te spelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en nieuwe gewoonten van begunstigden

Kwaliteitsprocedures en -certificaten voor de verschillende scopes van onze businesslines

ONTDEK ALLE RUBRIEKEN "Over de groep"