Accueil > Over de groep > Mvo-aanpak IMA Groep

Mvo-aanpak.

Mvo-aanpak.

MVO bij de IMA Group: erfgoed en doelstelling

Door onze geschiedenis, mutualistische achtergrond en ons DNA maakt MVO sinds de oprichting van ons bedrijf integraal deel uit van onze strategie: aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten, transparantie en vertrouwen ten aanzien van onze aandeelhouders, partners en dienstverleners, lokale aanwezigheid, het creëren van duurzame banen die niet worden verplaatst, aanwerving van seizoensarbeiders, actieve en respectvolle sociale dialoog, levenskwaliteit op de werkvloer... We kunnen tal van voorbeelden geven.

collaboratrice souriant
collaboratrice souriant

De manier waarop we onze activiteiten uitvoeren en de menselijke kwaliteiten en technologische middelen die we inzetten om mensen in moeilijkheden of kwetsbare situaties te helpen, vertegenwoordigen per definitie de noodzaak om verantwoordelijker te ondernemen, naast onze verplichtingen om economische resultaten te boeken.

De MVO-verbintenissen van de IMA Group

Bijdragen aan de bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering

Als dienstverlenend bedrijf hebben voornamelijk ons afvalbeheer, onze recycling en het verbruik van energie en water in onze gebouwen directe gevolgen voor het milieu. Sinds enkele jaren hebben wij belangrijke initiatieven ontplooid:

Oprichting door de Macif Group en IMA Group van een moderne, milieuvriendelijke en collaboratieve bedrijvencampus (Le Square) in Nantes. Deze vestiging, die gebouwd werd volgens geavanceerde, duurzame constructienormen en ontworpen werd om de beste levenskwaliteit op het werk te bieden, kreeg de SIMI Grand Prix 2019

Renovatie van alle bestaande gebouwen en bouw van nieuwe gebouwen om hun energieprestaties te optimaliseren en werknemers zoveel mogelijk comfort en de best mogelijke werkomgeving te bieden

Aanleggen van groene daken en groene buitenruimtes

Onze energieleverancier injecteert één kWh groene stroom in het net voor elke kWh die we verbruiken

30% van de voertuigen voor algemene diensten is elektrisch

Digitaliseringscentrum in Niort om de digitalisering van papierstromen te versnellen

Uitgebreide selectieve afvalsortering (papier, karton, plastic, aluminium, toners, batterijen, AEEA, enz.)

Omzetting van organisch afval van het bedrijfsrestaurant in "groene" energie (biogas) en meststoffen voor de landbouw door vergisting

Invoering van een proces voor het refurbishen van laptops, vaste telefoons, smartphones en tablets

Operationele partnerschappen en commerciële aanbiedingen om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan: hulp bij zachte mobiliteit (elektrische voertuigen en laadpalen, een vloot van taxi's op waterstof, elektrische scooters en fietsen, enz.), energierenovatie van woningen, natuurherstel, ...

Sociale en maatschappelijke veranderingen ondersteunen

Vanaf het begin is lokale aanwezigheid een MVO-engagement van de IMA Group. De Groep streeft ernaar om lokale werkgelegenheid te bevorderen in de gebieden waar het bedrijf actief is en ontwikkelt programma's die rekening houden met de verwachtingen van de werknemers. Hen begeleiden bij hun carrière, kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden bieden en het garanderen van non-discriminatie en van rechtvaardigheid zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. Zie hier een aantal voorbeelden van acties die wij hebben ingevoerd:

Een aanwervingsproces "op basis van vaardigheden" waarbij niet gekeken wordt naar diploma’s en naar het CV, waardoor het gemakkelijker wordt om een breder scala aan profielen aan te werven zoals jongeren, senioren, langdurig werkzoekenden, enz.

Een 24/7 bereikbare vertrouwelijke en anonieme service voor advies en psychologische hulpverlening

Partnerschap met de masteropleiding IPHD (Inclusion et Participation-Handicap, Difficultés, Dépendance) van de universiteit van Poitiers

Faciliteiten om lichaamsbeweging aan te moedigen: Inter Mutuelles Sport-structuur, multisportterreinen in de open lucht, challenges enz.

Arbeidsparticipatie van personen met een handicap die aan de Franse wettelijke verplichting van 6% voldoet of deze overtreft

Invoering van aangepast stadsvervoer om naar het werk te komen voor werknemers met een handicap

Acties om het bewustzijn van verschillende vormen van diversiteit te vergroten via inclusieve en gehandicapte sportuitdagingen

Informatie, advies en screening: hart- en vaatziekten, stoppen met roken enz.

Sinds 2015 is de IMA Group één van de beste werkgevers in de jaarlijkse ranglijst die gepubliceerd wordt door het tijdschrift Capital

Partnerschappen met instellingen voor hoger onderwijs om de integratie van werkstudenten en stagiairs in het bedrijf te ontwikkelen

Gunstige overeenkomsten voor telewerken voor een betere balans tussen werk- en privéleven

Partnerschappen die de lokale ontwikkeling bevorderen en gestructureerd zijn rond de MVO-verbintenissen van de Groep op maatschappelijk, cultureel, educatief, sportief en ecologisch gebied

Hulpplatforms die niet gedelokaliseerd zijn

Een evenwichtige benadering van waardeverdeling

Sinds de oprichting in 1981 is de duurzaamheid van de IMA Group gebaseerd op de vertrouwensrelatie met de belanghebbenden, de tevredenheid en loyaliteit van de partners (aandeelhouders, klanten, leveranciers, begunstigden enz.), de inzet van de werknemers en de aantrekkelijkheid voor toekomstige werknemers. Respect voor wederzijdse belangen en de kwaliteit van de aangeboden en ontvangen diensten berusten op de transparantie van contractuele verplichtingen, ethische aankoopprocessen, een transparant en doordacht data- en AI-beheer en een rechtvaardig sociaal beleid.

Verantwoord inkoopbeleid waarin MVO-criteria worden opgenomen bij aanbestedingen

Wij doen bij voorkeur een beroep op lokale dienstverleners, onderaannemers en leveranciers

Ondersteuning van netwerken van dienstverleners bij het koolstofvrij maken van hun activiteiten (opleiding om met elektrische voertuigen te werken, snelle reparaties en het gebruik van lichte voertuigen aanmoedigen enz.)

Steunregelingen voor het opstarten en overnemen van bedrijven om de lokale economie te ondersteunen en te stimuleren

Intern laboratorium en incubator gewijd aan innovatie en open voor werknemers

Steun voor toekomstgerichte sectoren in het verzekerings- en bijstandsleven: oprichtend lid van French Assurtech, investering in start-ups die bijdragen aan onze vakgebieden en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen enz.

De bovenstaande initiatieven worden soms op groepsniveau uitgerold en soms specifiek voor een dochtermaatschappij ingezet.

De belangrijkste uitdagingen voor de bedrijven van de Groep

 • Helpen ons milieu te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan

  Ontwikkeling van zachte en milieuvriendelijke mobiliteit

  Energietransitie voor woningen

  De voetafdruk van onze activiteiten beheersen

 • Sociale en maatschappelijke verandering ondersteunen

  Gezond ouder worden, gezondheid, kwetsbaarheid en onzekerheid

  Nieuwe vormen van werk en werkgelegenheid

  Lokale ontwikkeling

 • Een evenwichtige benadering van het delen van waarde

  Evenwichtige relaties tussen aandeelhouders, klanten en leveranciers

  Gebruik van gegevens en kunstmatige intelligentie (AI)

  Verantwoordelijk bestuur

ONTDEK ALLE RUBRIEKEN "Over de groep"